Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-06-20
Senast uppdaterad: 2012-06-20

Bästa småkommun tredje året i rad.

Miljöbil
I Gröna bilisters kommunranking 2012 tilldelas Lilla Edets kommun återigen priset som bästa småkommun. Det blir tredje året i rad som Lilla Edets kommun får denna prestigefyllda utnämning.

Gröna Bilisters kommunranking jämför kommunernas utförda åtgärder och uppnådda resultat med fokus mot en grönare bilism. I årets ranking hamnar Lilla Edets kommun på 51:a plats i jämförelse med övriga kommuner, men eftersom förutsättningarna är olika beroende på kommunstorlek väljer Gröna Bilister att speciellt uppmärksamma mindre kommuner.
 
I Lilla Edets kommun finns bland annat en resepolicy där de kommunanställda uppmanas att använda sig av kollektivtrafik, alternativt kommunens egna poolbilar vid tjänsteresor. Alla poolbilar tankas med förnyelsebart bränsle och då främst gas. Med hjälp av ett webbaserat bokningssystem kan kommunen hålla reda på alla bilbokningar och se till att alla bilar används ungefär lika mycket. Systemet visar även där det är möjligt att samåka. För att ytterligare minska miljöpåverkan utbildas personalen i sparsam körning.
 
Förutom bilar finns även ett antal cyklar som personalen kan nyttja vid kortare tjänsteresor inom tätorten. Här finns både elcyklar och vanliga cyklar.
 
Teknikutvecklingen har gjort det möjligt för personalen att i vissa fall helt avstå från resor. Det handlar främst om att delta via webbsända konferenser och möten, en utveckling som vi troligtvis kommer att få se mer av.
 
Övriga pristagare i årets ranking är:
Bästa kommun — Trollhättan
Bästa uppstickarkommun  - Kalmar

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »