Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-11-18
Senast uppdaterad: 2014-11-18

Bättre märkning ska ge ökad trygghet

Den 13 december 2014 börjar nya märkningsregler för livsmedel att gälla, den så kallade informationsförordningen (EU) nr 1169/2011. Bland annat ska de vanligaste allergiframkallande ingredienserna framhävas tydligare i ingrediensförteckningen. De allmänna reglerna börjar gälla direkt, medan olika delar av förordningen träder ikraft vid olika tidpunkter. Exempelvis blir näringsdeklaration obligatorisk från och med den 13 december 2016.

Informationsförordningen innehåller följande förändringar:

  • krav på viss teckenstorlek
  • ursprungsmärkning för kött från fler djurslag
  • allergener ska anges tydligare
  • infrysningsdatum för kött och fisk
  • obligatorisk näringsdeklaration i märkningen för de allra flesta livsmedel
  • information om oförpackade livsmedel
  • information vid distansförsäljning innan köpet avslutas

De livsmedel som har släppts ut på marknaden eller märkts före den 13 december 2014 får säljas tills de är slutsålda även om kraven i informationsförordningen inte är uppfyllda. Läs mer på livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »