Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-09-13
Senast uppdaterad: 2017-09-15

Begränsad framkomlighet: Lindahlsvägen och Käppslängaregatan

Torsdag 14 september påbörjas röjning av sly och liknande längs Lindahlsvägen i Lilla Edet. Arbetet forsätter sedan söderut längs Käppslängaregatan och beräknas vara klart i slutet av vecka 38.

På grund av detta kan det vid tillfällen vara begränsad framkomlighet på Lindahlsvägen och Käppslängaregatan. Detta gäller även gång- och cykeltrafik.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundtjänst, Tekniska avdelningen Epost: tekniska@lillaedet.se. Telefon: 0520-65 97 00
Telefontid: Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16, tisdag-torsdag: kl. 9-12.
Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens växel på 0520-65 95 00.Akuta felanmälningar utanför kontorstid sker till SOS Alarm Göteborg på telefonnummer 031-703 16 95 (SOS Alarm kontaktar ansvarig beredskapspersonal).
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »