Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-06-05
Senast uppdaterad: 2014-06-05

Beskära träd, buskar och häckar

Häckar som växer utanför tomtgräns kan skymma sikten och begränsa framkomligheten. Fastighetsägare är skyldiga att sköta sin tomt och beskära träd, buskar och häckar.

Läs mer om regler kring häckar och buskage

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »