Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-10-29
Senast uppdaterad: 2020-11-20

Beslut om skärpta råd i Västra Götalands län för att bromsa smittspridningen

Uppdaterad 19 november, kl. 16. Allmänna skärpta råd i Västra Götaland förlängs till 13 december.

Folkhälsomyndigheten har idag, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Västra Götaland, fattat beslut om skärpta regionala allmänna råd. Samtidigt har Länsstyrelsen beslutat att hålla fast vid begränsningen till 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Allt för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

Beslutet om allmänna skärpta råd har förlängts till 13 december 2020. Länsstyrelsen har också beslutat att förlänga begränsningen till 50 personer till den 23 november.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Västra Götalands län har ökat kraftigt. Det har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med ett ökat antal inskrivna patienter med covid-19 i slutenvården. Antalet smittade personer inom SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.


Folkhälsomyndigheten har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Västra Götalands län, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Från och med 29 oktober uppmanas alla som vistas i Västra Götalands län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.


Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Skärpta allmänna råd för verksamheter

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Västra Götalands län:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.


Läs Folkhälsomyndighetens information om de skärpta allmänna råden i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publikgränsen på 50 personer kvarstår

Idag har Länsstyrelsen Västra Götaland beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Beslutet är fattat på inrådan av Västra Götalands smittskyddsläkare och syftar till att bromsa smittspridningen.


Beslutet gällde i första hand till 19 november men har förlängts till 23 november, Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens ytterligare begränsningar om max åtta personer, som kan komma att gälla från 24 november.


Läs mer i Länsstyrelsens pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »