Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-03-31
Senast uppdaterad: 2020-03-31

Besöksförbud på äldreboenden

Enligt ett regeringsbeslut införs besöksförbud på landets alla äldreboenden från och med onsdag 1 april. Detta för att förhindra spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 till riskgrupp.

De som bor på äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från coronaviruset. Därför är det extra viktigt att förhindra smittspridning där. Besöksförbudet är generellt och gäller tills vidare.

 

– Besöksförbud innebär att man inte kan träffa sin närstående. Det finns möjlighet för den verksamhetsansvarige att medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar detta och förutsatt att besöket kan ske utan risk för smitta, säger Mia Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska Lilla Edets kommun.

 

Besöksförbudet omfattar enbart äldreboenden, inte LSS-boenden eller trygghetsboenden.


Du hittar mer information om hur kommunen arbetar kring coronaviruset/sjukdomen covid-19 på samlingssidan lillaedet.se/corona

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »