Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-05-07
Senast uppdaterad: 2019-05-07

Besvärligt ekonomiskt läge för omsorgsnämnden

Kommunhuset

Omsorgsnämnden i Lilla Edets kommun står inför stora utmaningar. Ekonomiuppföljningen för mars månad visar en prognos på 16,7 miljoner i underskott för 2019. Omsorgsverksamheten har för höga kostnader också i jämförelse med andra kommuner och måste hitta effektiviseringar. Nämnden jobbar nu intensivt med att komma tillrätta med underskottet och har beslutat om besparingsåtgärder.

Det är alltid svårt att ta beslut om besparingar och nu gäller det för oss i omsorgsnämnden att föra täta dialoger med förvaltningsledningen för att följa effekterna av de beslut som tagits, säger Lars Ivarsbo, ordförande i omsorgsnämnden.


Lilla Edets kommun har en vård- och omsorgsverksamhet av hög kvalité, vilket framkommer av SKL:s och Socialstyrelsens uppföljning Öppna jämförelser.


Vårt fokus är att göra effektiviseringar av verksamheterna som inte försämrar kvalitén. Det kan handla om att lägga om schema, minska övertidskostnaderna och minska antalet vikarier till förmån för att trygga grundbemanningen. Utgångspunkten i omsorgsverksamheterna ska alltid vara en trygg och säker bemanning utifrån de behov som finns. Omsorgsnämnden har därför gjort bedömningen att inte införa ett vikariestopp. Men det är naturligtvis oerhört viktigt att verksamheterna gör noggranna prövningar och rimlighetsbedömningar av behovet av vikarier när någon är borta, fortsätter Lars Ivarsbo.


Att klara välfärden är en stor utmaning som alla kommuner brottas med. Och för att vi ska lyckas behöver alla hjälpas åt att hitta effektiviseringar, säger Lars Ivarsbo, ordförande i omsorgsnämnden.


Samtliga nämnder i Lilla Edets kommun har ett ansvar att vara återhållsamma i det ekonomiska läge som råder i kommunen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »