Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-09-08
Senast uppdaterad: 2016-10-03

Bidrag för att utreda tätortsnära natur

Lilla Edets kommun har sökt och fått LONA-bidrag för att utreda och ge förslag på hur tätortsnära natur i kommunen kan utvecklas ur ett naturvårdsperspektiv, och bli mer tillgänglig för kommuninvånarna.
 
LONA står för Lokala naturvårdssatsningen och ger kommuner möjlighet att söka statligt bidrag för naturvårdsprojekt, som syftar till att exempelvis skydda naturområden, sprida kunskap om olika arter, eller öka engagemanget för natur.

Skicka gärna in medborgarförslag!


Medborgarförslag med avseende på det aktuella projektet mottages tacksamt.

Skicka i så fall förslaget till Lilla Edets kommun, 463 80, Lilla Edet. Märk brevet med "miljöförvaltningen, Anna Tauson". Du kan också maila förslaget till kommunen@lillaedet.se och tydligt ange att det handlar om ett medborgarförslag gällande tätortsnära natur.  

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »