Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-12-15
Senast uppdaterad: 2016-12-15

Bidrag från projekten Skapande skola och Skapande skola för förskolan

Kultur och fritid inom Lilla Edets kommun har i år beviljats bidrag från både Skapande skola och Skapande skola för förskolan från Kulturrådet.  Varje år delas statsbidraget Skapande skola ut till landets grundskolor. Projektet är tänkt att öka elevers möjlighet att möta professionell konst och kultur. Lilla Edets kommun deltar även som en av 20 kommuner i pilotprojektet Skapande skola för förskolan.

Skapande skola är en del av Kulturrådets uppdrag att stärka barn och ungas kulturella rättigheter och är tänkt att stärka samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Det är komplement till skolornas egen budget för att ha möjlighet att utföra kulturverksamhet i skolor. Statsbidraget har funnits sedan 2008 och omfattar idag alla årskurser i grundskolan och förskoleklass.

Kultur och fritid som tillhör bildningsförvaltningen inom Lilla Edets kommun har i år beviljats ett bidrag på 250 000 kronor från Skapande skola. Bidraget går till aktiviteter för årskurs 3, 6 och 8 samt särskolan under våren 2017. Projekten blir bland annat Dansa matte med danspoolen, cirkusskola med cirkusexpressen, LAJV med LajvVerkstaden och Spoken Word med Ordkanon.

Skapande skola för förskolan


Lilla Edets kommun har även fått bidrag för kulturell verksamhet i pilotprojektet Skapande förskola. Som en av 20 kommuner är kommunen med i pilotprojektet som pågår under 2017. Bidraget är på 630 000 kronor som ska gå till verksamhet för kommunens 3-5 åringar.
 
Syftet med bidrag är att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i förskolan långsiktigt. Det ska även öka den professionella kulturverksamheten så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjlighet till eget skapande ökar.

— Det är fantastiskt roligt att vi har fått båda dessa bidrag. Det ger möjlighet att fortsätta utveckla kulturen i kommunens förskolor och skolor, berättar Johanna Ljung Abrahamsson, kultursamordnare i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »