Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-06-02
Senast uppdaterad: 2015-06-03

Bostadsnära skog

Träd engagerar och betyder mycket för människor. För en del ger träd svalka och harmoni och för andra skuggar träd solen eller parabolen.
  
Lilla Edets kommun äger och förvaltar en del av den skog som ligger nära eller i kommunens tätorter. Förvaltning och underhåll av skogen sköts av Skogssällskapet på uppdrag av kommunen. Du som fastighetsägare får inte själv ta ner träd som växer på kommunal mark.

Kommunen tar in synpunkter på träd som skymmer sikt eller skräpar ner och Skogssällskapet gör därefter en bedömning om det föreligger någon risk.

Här kan du läsa mer om bostadsnära skog.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »