Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-10-11
Senast uppdaterad: 2019-10-16

Brunt vatten i delar av Lödöse

Just nu kan det förekomma brunt vatten i delar av Lödöse. Detta beror på ett pågående arbete med underhållsspolning av det kommunala dricksvattennätet i området kring Klosteräng i Lödöse.

Spolningen kan leda till att vattnet tillfälligt är missfärgat. Missfärgningen beror på att avlagringar (oftast järnpartiklar) släpper från vattenledningsrören. Missfärgningen är helt ofarlig och brukar försvinna efter en stunds spolning i någon av hushållets kranar.


Underhållsspolningen startade fredag 11 oktober, och förväntas pågå även under vecka 42.


Vid frågor vänligen kontakta enheten för vatten och avlopp via kommunens växel på 0520-65 95 00 eller via mail på tekniska@lillaedet.se.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »