Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-06-17
Senast uppdaterad: 2014-06-17

Dags för föreningar att söka bidrag och halltider

Nu är det tid för alla föreningar att söka om verksamhetsbidrag och tider i idrottshallar. Kom också ihåg att lämna in den årliga anmälan om registrering.

Verksamhetsbidrag


Sista dag att ansöka om verksamhetsbidrag för vårens aktiviteter för perioden 1 januari - 30 juni 2014 är den 15 augusti.

Tider i gymnastik- och idrottshallar


Ansök om tider i gymnastik- och idrottshallar inför kommande säsong 2014/2015 senast den 15 juli på blanketten Ansökan om lokaldisposition.
- Redovisa aktuella åldersgrupper för varje ansökt tid.
- Ange datum när ni startar och slutar.

Anmälan om registrering


Föreningarna ska lämna in anmälan om registrering en gång per år. Det ska ske snarast efter årsmötet, senast 31 mars alternativt 30 september.

Tillsammans med registreringen ska även verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och medlemsmatrikel skickas med. Kom ihåg att ange medlemsantalet uppdelat på pojkar och flickor i åldrarna 6 - 20 år.

Har din föreningen inte lämnat in registreringen ännu så ber vi er att göra det nu. Föreningen riskerar annars att avregistreras och får då inte bidrag eller stöd för anläggningar med mer.

Ansökningsblanketter och mer information

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »