Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-02-09
Senast uppdaterad: 2018-02-09

Dags för föreningar att söka verksamhetsbidrag

Nu är det dags att ansöka om verksamhetsbidrag för perioden 1 juli - 31 december 2017. Sista ansökningsdagen är torsdag 15 februari 2018, men skicka gärna in ansökan så snart som möjligt.

Enligt gällande bidragsbestämmelser ska föreningen vara registrerad på kultur och fritid senast 31 mars 2017 eller, för föreningar med bokslut under sommaren, senast 30 september 2017.De föreningar som inte har lämnat in sina registreringshandlingar ombedes omgående inkomma med verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse samt medlemsmatrikel till kultur och fritid. Medlemsantalet måste vara uppdelat på pojkar och flickor i åldrarna 6 - 20 år.Alla handlingar som lämnas in ska vara signerade. Om inte ovanstående handlingar inkommit kan inte bidragsansökningar hanteras och föreningen riskerar att avregistreras och därmed varken få bidrag eller stöd för anläggningar med mera.När ni ansöker om verksamhetsbidrag är det viktigt att alla uppgifter som efterfrågas på blanketten är ifyllda.Här hittar du ansökningsblanketten.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »