Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-07-05
Senast uppdaterad: 2018-07-05

Dags för föreningar att söka verksamhetsbidrag och idrottshallstider

Nu är det dags att ansöka om verksamhetsbidrag för perioden 1 januari- 30 juni 2018. Sista ansökningsdagen är onsdag 15 augusti 2018, men skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Det är även dags att ansöka om tider i gymnastik- och idrottshallar.

Enligt gällande bidragsbestämmelser ska föreningen vara registrerad på kultur och fritid senast 31 mars 2017 eller, för föreningar med bokslut under sommaren, senast 30 september 2017.

De föreningar som inte har lämnat in sina registreringshandlingar ombedes omgående inkomma med verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse samt medlemsmatrikel till kultur och fritid. Medlemsantalet måste vara uppdelat på pojkar och flickor i åldrarna 6 - 20 år.

Alla handlingar som lämnas in ska vara signerade. Om inte ovanstående handlingar inkommit kan inte bidragsansökningar hanteras och föreningen riskerar att avregistreras och därmed varken få bidrag eller stöd för anläggningar med mera.

När ni ansöker om verksamhetsbidrag är det viktigt att alla uppgifter som efterfrågas på blanketten är ifyllda.

Ansökan om tider i gymnastik- och idrottshallar

Det är även dags att fördela tider i gymnastik- och idrottshallar inför kommande säsong 2018/2019.

Ansök om tider senast söndag 15 juli på blanketten "Ansökan om lokaldisposition":

- Redovisa aktuella åldersgrupper för varje ansökt timme/tid.

- Meddela/ange datum när ni börjar/går in respektive slutar/går ut ur lokalen.

 
Alla blanketterna du behöver finns att hämta på lillaedet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »