Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-06
Senast uppdaterad: 2021-03-31

Dags för samråd om nya slussen i Lilla Edet

Ska den nya slussen i Lilla Edet byggas öster eller väster om dagens sluss? Nu bjuder Trafikverket in dig att tycka till om slussens framtid i vårens samråd.

Under perioden 6 april – 31 maj hålls det samråd om den nya slussen i Lilla Edet. Det innebär att alla som vill kan tycka till om de två förslag Trafikverket tagit fram för placering av framtidens sluss – öster eller väster om dagens sluss.


– Vi tar gärna emot synpunkter på förslagen och tittar på allt som kommer in. Sedan sammanställer vi alla synpunkter i en samrådsredogörelse och efter det bestämmer vi oss för vilket alternativ vi ska gå vidare med i vår fortsatta utredning och planering, säger Trafikverkets projektledare Mikael Rintala.

Samrådet sker digitalt

Eftersom fysiska möten riskerar att bidra till ökad smitta av covid-19 sker samrådet digitalt. Det innebär att utredningen och förslagen finns i samrådsunderlaget på projektets hemsida på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


På hemsidan kan du lämna dina synpunkter, få svar på vanliga frågor, anmäla dig till enskilda telefontider och se filmer där företrädare från projektet presenterar alternativen och utredningen.

Varför nya slussar i Trollhätte kanal?

Dagens slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll och därför måste de bytas ut. 2030 anses de gamla slussarna vara uttjänta.

 

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt.

 

Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.

Varför utreds olika alternativ?

Slussarna i Trollhätte kanal är ett omfattande projekt som sträcker sig över flera år och som kommer att få stora konsekvenser för både människa och miljö. Innan så här stora projekt kan påbörjas slår Miljöbalken fast att man måste utreda flera tänkbara lokaliseringsalternativ och värdera, konsekvensbeskriva och jämföra dem.

 

Man jämför hur de olika alternativen påverkar natur, människa och kulturmiljöer, liksom förutsättningarna när det gäller teknik, byggbarhet och nautiska delar; det vill säga var och hur framtidens fartyg kan trafikera leden.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »