Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-02-20
Senast uppdaterad: 2017-02-20

Datum för pappers- och tidningsinsamling

I Lilla Edets kommun är det idrottsföreningar som samlar in papper och tidningar från hushållen. Nu är alla datum för insamling 2017 klara i de olika orterna.

Här kan du se vilka datum som gäller för respektive ort. Tänk på att det är tidningar och skrivpapper som samlas in. Plast, wellpapp, kuvert och annat material kan föreningarna inte ta emot.  

Självklart är du också välkommen att lämna papper, tidningar och annat återvinningsmaterial på återvinningscentralen, ÅVC, i Göta.

Om tidnings- och pappersinsamling


I Sverige är det producentansvarslagar som ålägger de företag som sprider förpackningar och tidningar att se till att materialet sedan också samlas in och återvinns. Lagarna syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av material.

I Lilla Edets kommun sköter idrottsföreningar insamlingen av papper och tidningar. Det är ett smidigt sätt för dig som kommuninvånare att göra en insats för miljön, samtidigt som idrottsföreningarna tjänar på det.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »