Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-09-03
Senast uppdaterad: 2021-09-03

Delar av Pilbågsgatan och Tallgatan avstängda från och med 6 september

Korsningen Pilbågsgatan/Tallgatan kommer under perioden 6 – 10 september vara helt avstängd på grund av VA-arbete.

Lilla Edets kommun kommer, genom entreprenören Markbygg AB, att lägga om vatten- och avloppsledningar i Tallgatan, Lilla Edet. Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet – vatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för VA-abonnenterna samt en hållbar miljö.


För att möjliggöra omläggningen kommer en del av Pilbågsgatan samt Tallgatan att vara avstängda.


Korsningen Pilbågsgatan/Tallgatan kommer under perioden 6 september – 10 september 2021 att vara helt avstängd.


Tallgatan kommer under perioden 6 september – 1 december 2021 att bitvis vara helt avstängd.


Som trafikant kommer du att få välja en annan väg. Följ vägmärken med orange botten för omledning av trafik.


Arbetet utförs måndag till fredag under dagtid kl. 6.45 – 17.00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.


För mer information kontakta:

Jan Erlandsson, produktionsplanerare

Telefon: 0520-65 95 67

E-post: jan.erlandsson@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »