Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2022-01-21
Senast uppdaterad: 2022-01-21

Delvis stängning av Strömsskolan 24-26 januari på grund av utbredd smittspridning

Strömsskolan

På grund av utbredd smittspridning av covid-19 har Bildningsnämndens ordförande beslutat att delvis stänga verksamheten på Strömsskolan under perioden måndag 24 januari till och med onsdag 26 januari.

Måndag 24 januari är undervisningen inställd och lärarna har studiedag för att ställa om till distansundervisning. 25-26 januari kommer grundskolans årskurser 1-6 att undervisas på distans. Förskoleklassen stängs helt under dessa tre dagar.

 

Orsaken till stängningen är en utbredd smittspridning bland elever och personal på Strömsskolan. Under vecka 3 har andelen elever som är frånvarande med koppling till covid-19 succesivt ökat och uppgår nu till ungefär 40 procent av eleverna på skolan.

 

Kommunen har haft samråd med Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen och har efter det konstaterat att det finns ett behov av att ”kyla ner” smittspridningsläget, något som tidigare gjorts på andra skolor i regionen.

Fritidshemmet endast öppet för barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga yrken

Strömsskolans fritidshem kommer att hålla öppet endast för barn vars vårdnadshavare behöver vara på arbetet på grund av att deras arbeten är samhällsviktiga.

 

Samhällsviktiga yrken hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever erbjuds att hämta skollunch

Alla elever erbjuds skollunch för avhämtning. Maten värmer man själv upp hemma.

Lunch finns att hämta på följande tider:

Strömsskolan kl. 7.30-14.00.

Västerlanda förskola kl. 7.00-13.00.

Hjärtums förskola kl. 8.00-14.00.


Om ni önskar lunch ska ni göra en anmälan om det. Gör anmälan om skollunch här.

Elever och vårdnadshavare har fått information via skolplattformen Unikum.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »