Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-12-10
Senast uppdaterad: 2016-01-07

Demokrati- och mångfaldsberedningen i Lilla Edets kommun

Sedan juni finns en demokrati- och mångfaldsberedning i Lilla Edets kommun. Uppdraget är att utveckla den kommunala demokratin och däri främja jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor i samhället. Ordförande är Ulf Wetterlund (L) och vice ordförande är Fredrik Hermansson (C).

Demokrati- och mångfaldsberedningens uppdrag är att utveckla former för samverkan och deltagande för människor som lever och verkar i Lilla Edets kommun. Utgångspunkten är att stärka den kommunala demokratin och främja jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor i samhället. Beredningen är ett stöd för kommunfullmäktiges arbete och varje år i februari, maj och oktober ska arbetet redovisas i kommunfullmäktige.
 

Skapa delaktighet i kommunens utveckling


Beredningen ska ta fram förslag på demokrativerktyg utifrån mänskliga rättigheter, mångfaldsperspektiv och förståelse för hur diskriminering kan motverkas. Verktygen ska kommunstyrelsen, nämnder och styrelser kunna använda sig av i arbetet med att utveckla de demokratiska processerna.

— Vi har ett viktigt och spännande uppdrag i att få till en ökad delaktighet i utvecklingen av vår kommun, säger Ulf Wetterlund (L), ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen.

Han fortsätter:

— Nu jobbar vi med att hitta bra arbetsformer för en väl fungerande invånardialog.

Ledamöter i beredningen


Beredningen består av en ledamot och en ersättare för varje parti som finns representerat i fullmäktige. Dessa är:
  • Minna Salow (S), ersättare är Malin Edvardsson
  • Linda Holmer Nordlund (V), ersättare är Agneta Ahlblom
  • Ulf Wetterlund (L), ersättare är Michelle Winkel
  • Fredrik Hermansson (C), ersättare är Julia Färjhage
  • Camilla Olofsson (M), ersättare är Peder Engdahl
  • Emma Samuelsson (MP), ersättare är Christian Samuelsson
  • Mattias Ternehäll (SD), ersättare är Anders Johansson

Se kallelser och protokoll från demokrati- och mångfaldsberedningens sammanträden.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »