Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-02-19
Senast uppdaterad: 2014-02-19

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Nio av tio provåkte med Västtrafik och sju av tio var positiva till att minska sitt bilresande. Detta är resultatet av den dialogkampanj som genomfördes inom ramen för Nya Vägvanor i 11 västsvenska kommuner.

Från januari t.o.m. april 2013 fick 19 631 bilister i kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Bollebygd, Borås, Härryda, Mölndal, Göteborg, Lerum, Partille och Kungälv reserådgivning och tips på hur man kan resa hållbart i vardagen.

Bilisterna fick provåkarkort av Västtrafik under vintern och ringdes därefter upp av utbildade informatörer som informerade om kollektivtrafik, cykelvägar och sparsam körning. Informatörerna erbjöd även mer information beroende på intresse och behov som skickades ut via e-post eller post. Under hösten 2013 (6 månader efter första telefondialogen) genomfördes en uppföljande dialog med ca 2 000 av hushållen.

En stor andel, 87 %, av de personer som kontaktades har angett att de har använt sina provåkarkort. 70 % av de som blev kontaktade under våren kunde tänka sig minska sitt bilkörande och 65 % kunde tänka sig att börja åka mer kollektivt.

Effekten håller även i sig 6 månader senare. I den uppföljande dialogen var det 50 % som kunde tänka sig att minska sitt bilkörande och 45 % som kunde tänka sig att börja åka mer kollektivt. Att andelen är något mindre kan ha sin grund i att vissa redan ändrat sitt resebeteende och inte såg anledning till att förändra det ytterligare.

Andelen som angett intresse för bilpool var 12 % vid första dialogtillfället och hade ökat till 15 % 6 månader senare. Andelen är sannolikt högre i och med att kunskapen om bilpool har ökat på grund av dialogen och den utskickade information.

Ladda ned och läs hela rapporten på: www.grkom.se/hallbartresandelänk till annan webbplats

Kontaktperson på GR: Lisa Ström, samordnare Hållbart resande/Nya vägvanor, lisa.strom@grkom.se, 0709-512676

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »