Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-03-17
Senast uppdaterad: 2017-03-16

Dialogsamtal: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans?

Projektet Mat & Prat och Tillitsverkets föreställning SKAPA LEKA LYSSNA.

Under fyra tillfällen i år kommer det finnas möjlighet att träffas kring frågan: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans? Dialogsamtalen har som syfte att undersöka hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa det inkluderande samhälle vi vill ha. Första dialogsamtalet är 30 mars och har fokus på kreativ kultur. Läs mer på lillaedet.se/dialogsamtal

— En av de stora utmaningarna för alla kommuner idag är frågan om hur vi löser integrationen av nyanlända. För att lösa dessa komplexa frågor är samarbete och medskapande viktigt. Därför bjuder vi in till fyra dialogsamtal under 2017. Samtalens fokus kommer vara samhällskultur, boende och matkultur, för att på sista tillfället göras en summering av dialogsamtalen, berättar Mai Lundell, integrationssamordnare i Lilla Edets kommun.

Datum för dialogsamtalen är 30 mars, 2 maj, 30 maj och 20 september. Dialogsamtalen arrangeras av Lilla Edets kommun i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Dialogsamtal: Kreativ kultur, 30 mars, kl. 18-21


Första dialogsamtalet har fokus på kultur som en kreativ kraft. Syftet med kvällen är att hitta hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa det inkluderande samhälle vi vill ha, tillsammans. Det första samtalet inleds med inspiration från två olika exempel, Tillitsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Mat & Prat från Tjörnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter det genomförs en workshop. Under workshopen används metoden cultural planning. Ledare är Tinna Harling. Workshopen utgår från frågan: hur kan vi i Lilla Edet med utgångspunkt från vår kommuns specifika förutsättningar, lösa frågan om integration med kultur?

Mer information


Vill du veta mer om dialogsamtalen? Läs mer på lillaedet.se/dialogsamtal
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »