Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-05-26
Senast uppdaterad: 2021-05-26

Digital nyckelhantering införs inom hemtjänsten

Under 2021 inför Lilla Edets kommun digital nyckelhantering inom hemtjänsten.

Lilla Edets kommun påbörjar nu införandet av ett system med digital nyckelhantering för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm samt vid vissa fall av hemsjukvård.


– Med digital nyckelhantering säkerställer vi kvaliteten av nyckelhantering samt ökar vårdtagarnas trygghet och säkerhet. Om en vårdtagare larmar kan personalen komma mycket snabbare då de inte först behöver hämta en fysisk nyckel. Med detta system vet vi dessutom vem som varit på plats och när, konstaterar Joakim Olsson, projektledare för införandet.


Låsen börjar monteras hos vårdtagare på Ström i slutet av maj 2021. När alla i detta hemtjänstområde fått sina lås monterade tas den digitala nyckelhanteringen i bruk där. Därefter införs systemet i hemtjänstområde Lödöse och slutligen i Lilla Edet. Målet är att systemet ska vara infört i kommunens tre hemtjänstområden innan slutet av 2021.


Alla berörda vårdtagare kommer att informeras när införandet börjar närma sig i dennes hemtjänstområde.

Så funkar det

En låsenhet kommer att monteras på insidan av vårdtagarens dörr ovanpå det befintliga vredet. Vårdtagaren och dess närstående kan fortsätta att använda den vanliga hemnyckeln.


– Endast behörig personal inom hemtjänst och hemsjukvård har tillgång till och kan använda den digitala nyckeln. Det digitala låset ersätter personalens fysiska nyckel med en digital nyckel i mobiltelefonen. Personalens mobil kommunicerar med låsenheten på insidan av ytterdörren, säger Chatarina Jenås, larm- och låsansvarig inom hemtjänsten.


Detta digitala låssystem används i fler än 100 kommuner i Norden. Kostnaden för förändringen betalas av kommunen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »