Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-03-08
Senast uppdaterad: 2021-03-08

Driver du enskild firma och har drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin?

Covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare. Regeringen har därför beslutat att förlänga omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Den nya ansökningsperioden pågår fram till och med 30 april 2021.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från augusti 2020 till

februari 2021. Stödnivån är 75 procent eller 90 procent av nettoomsättningen under stödperioden jämfört med referensperioden 2019. En enskild näringsidkare kan få maximalt 168 000 kronor i ersättning.

Detta gäller för att kunna söka stödet

  • stödet kan sökas av enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat så gott som uteslutande beroende på spridningen av Covid-19
  • den enskilda näringsidkaren ska ha haft en nettoomsättning på minst 200 000/180 000 kronor under verksamhetsåret 2019
  • sökande ska vid ansökningstillfället vara godkänd för F-skatt
  • ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel Bank-ID.
  • i ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 - 2021. Det kan till exempel vara resultatrapporter för stöd- och referensperioder
  • ansökan om stöd ska ha inkommit senast 30 april 2021

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst till och med 30 april 2021. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och uppföljning av ansökningar.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »