Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-04-05
Senast uppdaterad: 2017-04-07

Eldning av trädgårdsavfall

 
Från och med 1 april till 1 september är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan. Övrig tid är eldning endast tillåten om det kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för omgivningen och inte strider mot renhållnings- eller brandföreskrifter.

Här kan du läsa mer om elda utomhus.öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »