Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-04-01
Senast uppdaterad: 2016-04-05

Eldningsförbud

Från och med 1 april till och med den 1 september är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan.

Eldning får aldrig ske så att du stör eller skapar olägenhet för andra människors hälsa. Läs mer på lillaedet.se/elda.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »