Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-06-17
Senast uppdaterad: 2020-07-08

Eldningsförbud i Lilla Edets kommun

Uppdaterat 1 juli, 13:00. Eldningsförbudet är upphävt. Det är mycket torrt i skog och mark och enligt SMHIs prognoser väntas fortsatt varmt och torrt väder framöver. Med anledning av den rådande väderleken har Lilla Edets kommun, efter rekommendation från räddningschefen vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, beslutat om eldningsförbud. Beslutet gäller från onsdag 17 juni, kl. 12 och tills dessa att beslutet upphävs.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla eller på annat sätt bränna fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, grenar etc) i skog och mark. Att använda engångsgrillar och portabla grillar är inte tillåtet i skog och mark.

Var får jag grilla - trots eldningsförbudet?

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Du får alltså laga mat och grilla på iordningsställda grillplatser. En iordningsställd grillplats är oftast av betong med sten eller sand under vilket hindrar brandspridning neråt. Du får även grilla på villatomt eller gårdar till hyresrätt och bostadsrättshus i alla typer av grillar.

Vad får jag elda?

Förbudet gäller endast eldning, grillning, matlagning, bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Det innebär att eldning eller matlagning med spritbrännare eller gasolbrännare är tillåten.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Om du bryter mot förbudet riskerar du att dömas till böter.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »