Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-11-17
Senast uppdaterad: 2015-11-17

Elever i årskurs 9 provade på Spoken word

Spoken wordpedagog Matiss Silins höll i workshoparna med eleverna.

Under förra veckan arbetade högstadieeleverna på Fuxernaskolan under sina svenskalektioner med det skrivna och talade ordet inom ramen för Skapande skola.

Målet med Skapande skola är att kunna visa eleverna olika kulturella uttrycksformer och samtidigt ge dem möjlighet att skapa på egen hand. Skapande skola finansieras med statsbidrag från Kulturrådet och syftar till att stärka samarbetet mellan det professionella kulturlivet och skolan.

Handledning av Spoken wordpedagog


Under handledning av pedagogen Matiss Silins från Ordkanon.se har eleverna i årskurs sju under veckan arbetat med muntligt framträdande, åttorna med skrivande och niorna med Spoken word. Spoken word är en muntlig framställning av dikt, text och berättelse där texten och framförandet slingrar sig tätt ihop. Här kan man använda sig av olika språkliga tricks och sceniska knep för att göra budskapet och berättelsen intressant. Under några workshoptillfällen fick niorna själva skriva texter och framföra dem inför sin klass. Erika Pettersson som är svenskalärare på Fuxernaskolan berättar:

— Eleverna tyckte det här var jättespännande! Mest arbetar vi under svenska- undervisningen med att skriva och med muntligt framträdande, men det här med att skriva fritt och det sceniska verkligen fångade eleverna.

Erika Pettersson berättar att Matiss Silins fångade elevernas nyfikenhet, peppade dem och lockade dem till att vilja skriva och tala. Men eleverna fick i slutändan själva välja om de ville läsa upp sina texter, det fanns inget tvång. Hon säger att det också blev mycket skratt under workshoptillfällena, något som hjälpte till att lösa upp nervositeten hos många av ungdomarna över att tala inför grupp.

Alla nior samlades för ett gemensamt Poetry Slam


Det var en förväntansfull och lite nervös stämning i Fuxernaskolans aula då alla niondeklassare på fredagen samlades för ett gemensamt Poetry slam. Ingen ville vara först upp på scenen. Matiss Silins inledde på ett avväpnande och humoristisk sätt:

— Vi människor är fortfarande grottmänniskor. Vi har bara två lägen: "allt är lugnt" eller "total panik". Att gå upp på en scen är en "liten" fara, men vi blir fortfarande lika skrämda av det som av att möta en 3 tons mammut. Men man kan lära sig hantera det.

En första övning var att gå upp på scenen och säga "hej" i mikrofonen. Efterhand vågade sig sedan några av eleverna upp på scenen och läste upp sina texter. En del framträdanden var humoristiska, en del personliga och känslosamma.

En del av Spoken word — att vara en bra publik


Matiss Silins berättar att eleverna under workshoptillfällena fokuserat på flera olika delar; skrivande, redigering, att stå på scen, inlevelse men även på att vara en bra publik. Med det sista lyckades också eleverna kamma hem full pott - det var en trevlig och peppande stämning i aulan eleverna emellan.

Hoppas på att få komma tillbaka


Matiss Silins hoppas på att få komma tillbaka till Lilla Edet inom ramen för Skapande skola nästa år:

— Det är ju alltid roligt när man jobbar med ungdomar ett år och att de sedan känner igen mig året därpå, då förstår de Spoken word bättre. Då brukar också Poetry slamen bli väldigt bra!

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »