Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-09-17
Senast uppdaterad: 2021-09-17

Elever i Fuxernaskolan möttes av renoverade lokaler efter distansundervisningen

Vacker vägg på mellanstadiet i Fuxernaskolan. Konstnär är Zion Ivarsson.

Under coronapandemin har Fuxernaskolan renoverats invändigt. Högstadieeleverna har under stora delar av det gångna året delvis undervisats på distans på grund av pandemin och nu när alla eleverna återvänt till skolundervisning på plats i lokalerna möts de av en i princip helt nyrenoverad högstadieskola. Även mellanstadiet har fått en rejäl uppfräschning i korridorerna.

Klassrummen på alla tre våningsplanen i högstadiet har renoverats, liksom korridorerna. Renoveringen började på bottenplan och sedan har man jobbat sig uppåt i byggnaden. Lokalerna är nu ljusa och fräscha och den tidigare touchen av 60- och 70-tal är ett minne blott. Nu är det vita, ljusa nyanser som dominerar. Alla dörrar till klassrummen är utbytta, liksom de flesta av golven och innertaken.


— Renoveringen och uppfräschningen har varit efterlängtad. Att projektet sammanföll med Coronapandemin gjorde att högstadiets verksamhet påverkades väldigt mycket. Renoveringen tillsammans med direktiv om att undvika trängsel gjorde att vi behövde undervisa på distans. Fuxernaskolans personal och elever ställde om snabbt och har gjort ett imponerande arbete för att både upprätthålla god undervisning och samtidigt gång på gång ändra schema och förflytta verksamhet i lokalerna i takt med att renoveringen fortskred, säger Anders Nordgren, Verksamhetschef skola, Lilla Edets kommun.

Bättre lärmiljö

Även högstadiets ventilationsaggregat är utbytt, eftersom det gamla tjänat ut sin roll. Nu är inomhusklimatet styrt av sensorer som känner av hur mycket folk som är i lokalerna och anpassar kapacitet och klimat efter det. Det går också att gå in manuellt och styra klimatet klassrum för klassrum om så behövs. Den nya ventilationen är ett jättelyft, menar Parveen Saini Wittlåck, lärare i matematik, biologi, fysik och kemi på högstadiet:


— Tidigare kunde det vara kyligt i lokalerna på vintern och varmt i söderläge på sommaren. Nu är inomhusklimatet perfekt året om och det gör så klart att det blir en bättre lärmiljö för eleverna.


Klassrummen har också fått en bättre akustik, tack vare nya ljuddämpande plattor som monterats upp på väggen mot taket till – också detta ger en bättre lärmiljö. Belysningen i lokalerna är numera sensorstyrd, vilket innebär en energibesparing och alla klassrum har utrustats med nya mörkläggningsgardiner som även fungerar som vanliga moderna gardiner i uppfällt läge.

Mellanstadiet har fått fina korridorer

Även mellanstadiet på Fuxernaskolan har fått en rejäl uppfräschning i korridorer. Flera konstverk pryder nu väggarna. Konstverken är skapade av den lokala konstnären Zion Ivarsson, som också var kursledare för konstprojektet för mänskliga rättigheter som gjort målningar i gångtunneln mellan busstorget och Fuxernaskolan.

 

Bakom varje motiv finns en symbolik och en tanke. Motiven utkristalliserade sig i samtal mellan Zion Ivarsson och rektorn för Fuxernaskolan årskurs F-6, Junita Eklund.


— Vi ville så klart att motiven skulle förmedla känslor, något som knyter an till hur vi arbetar och som är förankrat hos oss. Fuxernskolan F-6 arbetar enligt en modell, Fuxernaskolan 2.0. Där jobbar vi mycket med vår arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala. Renoveringen i stort och de här fina konstverken som pryder våra lokaler knyter an till vår modell på ett bra sätt, säger Junita Eklund.


Fuxernskolan och Edethus, som står för renoveringen, har planerat renoveringen tillsammans. Det har varit ett gott samarbete där både stora arbeten och små detaljer måste klaffa.

Tryggat undervisningslokaler för många år framåt

Näst ut på tur för renovering är nu E-huset på Fuxernaskolans område, det hus där Lärcentrum tidigare hållit till. Anders Nordgren berättar:


— På övervåningen ligger slöjdsalarna och i bottenplan blir det sedan fler nyrenoverade klassrum. Genom att skapa fler klassrum, så tryggar vi lokaltillgången för kommunens högstadieelever som vi kan förutspå tio år framåt i tiden.


Med tiden ska det också byggas en ny idrottshall på Fuxernaskolans område, det har kommunfullmäktige beslutat. Men den byggnationen ligger längre fram och hallen beräknas stå klar först under 2023.

Parveen Saini Wittlåck framför ett dragskåp i kemisalen.

— Det tidigare dragskåpet för experiment var trasigt, eftersom skåpet måste ha en egen särskild ventilation som inte fungerade. Nu har vi fått fina, nya lokaler och ny utrustning som vi kan nyttja i undervisningen igen, säger Parveen.

Slussen mot framtiden - så står det när man går in i mellanstadiets korridor. Det knyter an till Fuxernaskolan 2.0, årskurs F-6 vision, men också till både framtiden för eleverna och bygdens historia.

En bild som symboliserar att flickor borde våga ta för sig mer och utmanar könsnormerna. Ett konstverk som uppmuntrar till mer ”girlpower” i samhället.

En härlig och dekorativ bild som kreativt nyttjar väggens ventilationslock och rörelsesensor.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »