Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-20
Senast uppdaterad: 2013-12-19

En miljon till skolan

Bildningsförvaltningen har tillsammans med GR Pedagogiskt Centrum sökt, och beviljats en miljon kronor från Europeiska socialfonden för att utveckla arbetet med goda uppväxtvillkor för barn och unga i Lilla Edets kommun. Projektet tar sin utgångspunkt i utbildningsområdet men ska verka tillsammans med Socialförvaltningen.

Barn och unga har rätt till goda, fullständiga betyg. Skolan i Lilla Edet ska vara attraktiv. För att uppnå detta behövs långsiktiga och hållbara metoder samt lösningar som är väl förankrade i vetenskaplig grund.

För att skapa gemensam förståelse kring frågorna ska en förstudie göras under 2014. Förstudien ska kartlägga de strukturer i kommunen som omgärdar ungdomar som befinner sig i eller riskerar utanförskap samt föreslå kvalitetssäkrade, välförankrade och strategiska utvecklingsarbeten för nästa programperiod 2014-2020. GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum genomför förstudien i nära samverkan med Lilla Edet. Projektet ska ta sin utgångspunkt i utbildningsområdet men ska verka över flera olika förvaltningar och ska ligga till grund för samverkan inom området utanförskap.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »