Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-09-12
Senast uppdaterad: 2013-09-12

Enskilt vatten

Du som tar dricksvatten från din egen brunn ansvarar för skötseln av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Vattenkvaliteten kan förändras övertid så kontrollera ditt vatten minst vart tredje år. Finns det barn i familjen är det extra viktigt, då de är mer känsliga.

Har du kommunalt vatten följer kommunen upp vattenkvaliteten på ditt drickvatten.
Mer information om enskilt vatten

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »