Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-11-26
Senast uppdaterad: 2019-11-26

En vecka fri från våld 2019

Under vecka 48 deltar Lilla Edets kommun, tillsammans med Trollhättan och Vänersborg, i det nationella initiativet En vecka fri från våld, som belyser det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Fredag 29 november möter du representanter från Lilla Edets kommun, vårdcentralerna och ungdomsmottagningen på olika ställen i centrala Lilla Edet och på vårdcentralen i Lödöse där de pratar med invånare om ämnet och delar ut informationsmaterial kl. 13-15.

 

I Trollhättan arrangeras utställningen ”Hon behöver inte sin BH längre” på Stadsbiblioteket, som pågår 25 november – 10 december.

Om ”En vecka fri från våld”

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelserna.

”Det börjar med mig”

På enheten mot våld i nära relationer/samtalsmottagning i Trollhättan, som är en samverkan mellan Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Lilla Edets kommun, får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld.

 

Inom ramen för ”En vecka fri från våld 2019” driver kommunerna tillsammans en kampanj om våld i nära relation, på temat ”Det går att förändra ett våldsamt beteende!” under hashtagen #detbörjarmedmig

 

Kampanjens syfte är att informera våldsutövare om att hjälp och behandling finns samt att inspirera dem att söka den hjälpen.

 

Enheten mot våld i nära relationer/samtalsmottagning i Trollhättan når du via 0520- 49 58 58 eller frittfranvald@trollhattan.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »