Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-02-04
Senast uppdaterad: 2013-02-04

Ersättning till illa behandlade i samhällsvården åren 1920-1980

Om du som barn har varit omhändertagen för samhällsvård någon gång mellan åren 1920 och 1980 och blivit utsatt för allvarliga övergrepp eller försummelser har du rätt till ekonomisk ersättning från staten.

En särskild myndighet, Ersättningsnämnden, handlägger och beslutar vem som har rätt till ersättning. De hjälper dig också att söka uppgifter som intygar din historia.

Ersättningsbeloppet är 250 000 kronor och är lika för alla som får sin ansökan beviljad.

Sista dag för ansökan är 31 december 2014.
Mer information om hur du ansöker samt kontaktuppgifter till Ersättningsnämnden

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »