Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-10-06
Senast uppdaterad: 2021-10-06

E-tjänst för händelserapportering för företagare – tillsammans gör vi vår kommun tryggare

Blond kvinna skriver på en laptop

Lilla Edets kommun startade i våras upp ett Brottsförebyggande Råd, BRÅ. Som ett led i BRÅs arbete har kommunen lanserat en e-tjänst för händelserapportering. Här kan du som är företagare rapportera in skadegörelse och misstänkt brottslighet och vilka platser och tidpunkter det rör sig om med mera. Tillsammans gör vi vår kommun tryggare!

Syftet är att den digitala tjänsten ska vara ett verktyg för att kunna generera underlag till kommunens lägesbild, som tillsammans med Polisens lägesbild används i det brottsförebyggande arbetet. Målet övergripande är att göra Lilla Edets kommun till en ännu tryggare och säkrare plats att bo och verka på.

Ett led i att förbättra företagsklimatet

I undersökningen ”Företagsklimatet i Lilla Edets kommun 2021” av Svenskt Näringsliv framgår att 29 % av företagarna i Lilla Edets kommun upplever att brottslighet eller otrygghet påverkar dem negativt. 51 % av företagen vill att kommunen prioriterar brottsförebyggande arbete som ett led i att förbättra företagsklimatet.

E-tjänsten för händelserapportering hjälper oss i arbetet med att skapa en tryggare och säkrare kommun. Och därför är vi så klart glada om du vill använda e-tjänsten!

Rapportera det du ser och märker i hela kommunen

Skadegörelsen och brottsligheten som rapporteras in behöver inte vara knuten till just ditt företag eller företagets närmiljö, utan här kan du rapportera in om allt du ser i kommunen i stort.


E-tjänsten är öppen för alla företag i kommunen, men används också av kommunens verksamheter och andra aktörer, som till exempel trygghetsvandrare i kommunen.

Hur får jag inloggning?

Kontakta kommunens säkerhetschef Edin Grgic på telefon 0520 – 65 97 56 eller e-post edin.grgic@lillaedet.se

Ersätter inte polisanmälan

Den nya e-tjänsten ersätter inte en polisanmälan. Polisanmälan gör du själv om du skulle behöva göra det. Den nya e-tjänsten är ett verktyg för att försöka hitta mönster i det som uppmärksammas i vår kommun.

Sekretess

Den enda som har tillgång till den information du lägger in är kommunens säkerhetschef. Dina personuppgifter som inlämnare lämnas aldrig ut till någon.

Frågor och funderingar?

Kontakta kommunens säkerhetschef Edin Grgic på telefon 0520 – 65 97 56 eller e-post edin.grgic@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »