Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-01-28
Senast uppdaterad: 2019-01-28

Fartyg gick på grund i Göta älv

Under kvällen söndag 27 januari gick ett fraktfartyg på grund i Göta älv strax nedströms Lilla Edet. Fartyget är lastat med spannmål. Läget är stabilt och ingen person har kommit till skada.

Fartyget ligger nu vid kaj och reparationsarbete är påbörjat. Räddningstjänst och berörda myndigheter planerar för att fartyget så snart som möjligt ska kunna lämna platsen.

Kommunen bevakar och följer arbetet och har kontinuerlig kontakt med alla berörda myndigheter. Kommunala tjänster och service är inte påverkade av händelsen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »