Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-20
Senast uppdaterad: 2014-01-08

Fiber till landsbygden

Lilla Edets kommun och Ale kommun har tillsammans anställt en bredbandssamordnare som ska driva på arbetet med fiber till landsbygden. Projektet finansieras med medel från Leader Göta Älv.

Bredbandssamordnaren hjälper till med att:

  • Engagera kommuninvånarna
  • Stötta bildandet av fiberföreningar
  • Kommunicera mellan föreningar
  • Förenkla processer där kommunen är en part
  • Informera om möjligheter till bidrag

Två informationsmöten är inplanerade, 5 februari i Lilla Edet och 6 februari i Nödinge. Läs mer om fiber till landsbygden och anmäl intresse för att bilda fiberförening på » lillaedet.se/fiber

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »