Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-03-03
Senast uppdaterad: 2015-03-03

Folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor?

I slutet av februari gick en folkohälsoenkät ut till 95 000 personer i Västra Götaland. Är du en av dem som ska svara? Om du är utvald kan du bidra till Hälsa på lika villkor och det Goda livet i Västra Götaland. Det enda du behöver göra är att besvara en enkät. 
 
Om du är en av de 95 000 personer i Västra Götaland som under slutet av februari fått den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?" hem i din brevlåda kan du göra en insats för dig själv, dina vänner och släktingar och alla andra som bor i Västra Götaland.

Du kan antingen svara genom att fylla i enkäten som du fått eller fylla i den på Statistiska centralbyråns webbplats. Sista svarsdatum är 5 maj.

Läs mer på vgregion.se/ar-du-utvaldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Resultatet av enkäten presenteras under hösten 2015. 

"Hälsa på lika villkor?" genomförs i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, folkhälsokommitténs sekretariat, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »