Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-01-18
Senast uppdaterad: 2019-01-18

Föräldrastödskurser för nyanlända igång

Cirkelledare Mohamad Salloum delar ut frågor till en övning under föräldrastödskursen på arabiska.

Stöd till föräldrar, så de i sin tur kan stötta sina barn i allt som rör skolan. Det är tanken med de föräldrastödskurser på arabiska och persiska/dari som Lilla Edets kommun startade i höstas.
– Vi vill gärna engagera oss men många av oss vet inte var och hur vi ska börja när vi inte kan systemet, så det här är mycket bra, säger Abdallah Abd-Alkhalek, en av papporna på kursen.

Satsningen på föräldrastödskurser på andra språk än svenska pågår runt om i regionen, med stöd av Länsstyrelsen. Strax före jul genomfördes den första föräldrastödskursen med fokus på skolan, på arabiska och persiska/dari i Lilla Edets kommun.


Syftet är att ge föräldrarna förståelse för skolans läroplan och det svenska skolväsendet samt en chans att diskutera skillnader mellan skolan i hemlandet och i Sverige, stötta barnens skolgång och förutsättningar att skapa bra relationer med skolpersonal. Alla frågor får kanske inte svar, men kursen ger kursdeltagarna trygghet att själva söka svar även efter avslutad utbildning, exempelvis genom att fråga en lärare.


– Vi har sett ett behov bland nyanlända att få mer kunskap om det svenska skolsystemet så att de kan stötta sina barn i skolarbetet. Men också kunskap om varför det är viktigt att till exempel gå på föräldramöten och utvecklingssamtal samt om skolans värdegrund, säger Mai Lundell, integrationssamordnare i Lilla Edets kommun.


Att behovet av den här typen av kunskap är stort bekräftar också flera av kursdeltagaren.


– Hittills har vi drivit runt på öppet hav utan att veta vilken väg vi ska ta. Den här kursen har gett oss en riktning, uttrycker en av deltagarna.

Ytterligare språk i vår

Kursen arrangeras som en studiecirkel där dialogsamtal är en viktig del. Utbildningen är gratis och har hittills hållits på arabiska och persiska/dari. Onsdag 6 februari är det kursstart för en ny omgång på dessa språk. Under våren planeras kursen även kunna hållas på ytterligare språk.


Cirkelledarna talar samma språk som deltagarna och är kommuninvånare som fått sin utbildning genom ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Lilla Edet.


– Detta har också lärt oss ledare jättemycket och fått oss att växa och utvecklas som individer, säger Samah Haj Kaddour, en av cirkelledarna.


Projektet följs av forskare från Högskolan Väst genom före- och efterintervjuer med deltagarna.

Frågorna blir många

Varje tisdagskväll i fyra veckor under hösten samlades ett tiotal deltagare i föräldrakursen på arabiska.


­– Vi vill gärna engagera oss men många av oss vet inte var och hur vi ska börja när vi inte kan systemet, så det här är mycket bra, svarar Abdallah Abd-Alkhalek på frågan om varför han ville gå kursen.


– Att vi får information om skolsystem är jätteviktigt, tycker också kurskamraten Mohammad Bablily.


Många nyanlända vittnar om upplevelsen att de tappat sitt mandat som förälder i sitt nya hemland. Barnen anpassar sig oftast snabbare, lär sig språket och har ibland bättre kunskap än sina föräldrar om hur skolan och samhället fungerar i Sverige. Därför är frågorna som kommer upp under kurstillfällena många.


– I mitt hemland är det läraren som bestämmer. Är det så här också? undrar en av deltagarna från kursen på dari/persiska.


– Får man högsta betyg i ett ämne även om man inte är respektfull mot sin lärare och är stökig på lektionerna? undrar hans kurskamrat.


Betygssystemet och dess kriterier är inte helt lätt att greppa. Också frågor som duschning efter idrotten, rektorns mandat, hur beslutsvägarna ser ut och vad föräldramöten är bra för - kan för den som är ny i Sverige vara svårt att förstå.

Stor efterfrågan

Efterfrågan om studiecirklar med ytterligare inriktningar är stor, inte minst om socialtjänsten.


– Därför kommer vi att genomföra en fortsättningskurs där vi involverar socialtjänsten och socialsekreterare som kan svara på frågor. Detta är helt i linje med Göteborgsregionens arbete med att i mångt och mycket avdemonisera socialtjänstens roll och faktiskt tala om att socialtjänsten är till för barnens och familjens bästa, berättar Mai Lundell.


Utmaningen inom utbildningsprojektet är bristen på kursledare med rätt språkkompetens.


– Vi söker ständigt efter flerspråkiga och driftiga personer, precis som de vi haft möjlighet att anlita till kurserna på arabiska och dari/persiska. De gör verkligen ett fantastiskt jobb. Det som krävs är att du kan tillgodose dig den ledarutbildning du får på svenska. Kan du, eller känner du någon som kan tänka sig att bli informatör och ledare för föräldracirklar så be hen att höra av sig, uppmanar integrationssamordnare Mai Lundell.


Tidiga insatser, som exempelvis den här typen av utbildningar, underlättar integrationen. Och även om samhällsinformation är en obligatorisk del av undervisningen för nyanlända vore det bra om kurser som den här startar så fort man kommer till Sverige, uttrycker kursdeltagarna.


– Vi vill gärna ha sådana här kurser varje vecka. Om allt i Sverige, socialtjänsten, fritiden och föreningslivet. Ja, om vardagen i Sverige helt enkelt, säger deltagaren Abdallah Abd-Alkhalek och ler stort.

Önskar du anmäla dig?

För kurserna på arabiska och persiska/dari med fokus på skolan, med kursstart onsdag 6 februari, är 31 januari sista anmälningsdag. Du kan antingen anmäla dig hos din handledare på Lärcentrum/SFI eller via mail till madeleine.christell@lillaedet.se eller mohamad.salloum@lillaedet.se.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »