Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-01-08
Senast uppdaterad: 2016-01-08

Förändrad avfallshantering - tre veckor mellan hämtning av avfall

På grund av många röda dagar på vardag under jul och nyårshelgerna har alla som har hämtning av avfall var 14e dag fått väntat ytterligare en vecka. Det innebär att hämtning av avfall under perioden blir tre veckor. Med anledningen av denna fördröjning är det tillåtet att ställa ut en extra säck (max 15 kg) bredvid avfallskärlet. Vi vill också upplysa om att det är fria ÅVC besök där avfallet återvinns och återanvänds.

Under vecka 1 utförs hämtning av hushållsavfall (2 veckors tömning) som brukar ha hämtning udda veckor. Under vecka 2 utförs hämtning av hushållsavfall (2 veckors tömning) som brukar ha hämtning jämna veckor. Tyvärr så har alla fått vänta tre veckor sedan den sista tömningen i december.

Ni som har hämtning av avfall var fjärde vecka kommer också att få vänta en extra vecka. Det innebär att det dröjer fem veckor mellan hämtning av hushållsavfallet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »