Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-10-13
Senast uppdaterad: 2014-10-13

Förbättrade möjligheter för samarbete mellan skola och hem

Lilla Edets kommun använder från och med läsåret 2014/2015 det digitala verktyget Unikum för elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och för skriftliga omdömen.

– Unikum är ett samarbete kring barnets lärande mellan lärare, elev och vårdnadshavare, berättar Anders Nordgren, utvecklingsledare på bildningsförvaltningen.

Unikum kommer att användas inom grundskolan och på gymnasiet för att göra det enkelt att följa elevens lärande. Elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare kommer lätt åt barnens individuella utvecklingsplaner när och var de vill.

På utvecklingssamtalen under hösten kommer lärarna att berätta för dig som vårdnadshavare om Unikum. Då kan du också få ett konto.

Läs mer på lillaedet.se/unikum

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »