Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-18
Senast uppdaterad: 2013-12-18

Förebygg brandrisker i jul

I juletider tänder vi många ljus. Samtidigt som det är mysigt ökar brandrisken -
så kom ihåg att släcka ljusen innan du lämnar rummet.  
 
Kolla även att du har en fungerande brandvarnare. Skaffa gärna en brandsläckare och brandfilt om du inte redan har det.
 
Ställ ljusstakar fritt, använd helst ljusstakar i material som inte brinner och ha inga brännbara dekorationer i stakarna (som till exempel mossa). Lämna aldrig barn själva med brinnande ljus.

Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller märker att någon är i fara.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »