Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-06-08
Senast uppdaterad: 2017-06-08

Föreningsmeddelande

Anmälan om registrering


Enligt gällande bidragsbestämmelser ska föreningen vara registrerad hos kultur och fritid senast 31 mars eller för föreningar med bokslut under sommaren senast 30 september (en gång per år, gärna direkt efter årsmötet). Här hittar du registreringsblankett.

Ansökan om verksamhetsbidrag


Ansök om verksamhetsbidrag för perioden 1 januari - 30 juni 2017. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2017.

Ansökan om tider i gymnastik- och idrottshallar


Det är också dags att ansöka om tider i gymnastik- och idrottshallar för 2017/2018. De föreningar som önskar behålla sina tider eller ansöka om nya - lämna in ansökan om lokaldisposition till kultur och fritid så snart som möjligt men senast 15 juli. Redovisa aktuella åldersgrupper för varje ansökt timma/tid.
 
Läs föreningsmeddelandet i sin helhet.PDF
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »