Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-07-05
Senast uppdaterad: 2021-09-29

Företagsbesök – för företagsklimatet

Vanligtvis besöker kommunalråd Julia Färjhage (till höger i bild), handelsutvecklare Ylva Laudon (mitten) och näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist (vänster) från FöretagsCentrum vid företagsbesöken.

Att företag trivs i Lilla Edets kommun är viktigt. Därför verkar kommunen och FöretagsCentrum Lilla Edet för ett så bra företagsklimat som möjligt, så att företag vill etablera sig i vår kommun och har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet och växa.

85 procent utav det värde som produceras i Göteborgsregionen kommer från den privata sektorn. I vår kommun är därför företagandet ett prioriterat område att arbeta med både för kommunfullmäktige och kommunledning. För att förstå företagarnas villkor och vardag genomför politiker och tjänstemän besök ute hos företag.

Företagsbesöken ger dig som är företagare en möjlighet att:

  • berätta om din verksamhet
  • ställa frågor
  • föra en dialog med oss om de tankar och åsikter du har
  • få höra vad som är på gång kring företagande
  • skaffa personliga relationer som förenklar kontakt och dialog i framtiden

I dialog med varandra hjälps vi tillsammans åt att skapa en gemensam målbild för företagandet i Lilla Edets kommun!

 

Vill du ta emot ett företagsbesök på ditt företag? Läs mer och anmäl ditt intresse!

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »