Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-06-27
Senast uppdaterad: 2019-06-27

Förskolan får ny läroplan

Från och med 1 juli 2019 börjar en reviderad läroplan för förskolan att gälla. Här läggs mer fokus på bland annat utbildning, undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och digitalisering än i den tidigare versionen.

Läroplanen har fortfarande intentionerna att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Målen riktar sig också fortfarande till förskolan, och det finns inga uppnåendemål för barnen.


Några av de förändringar som revideringen medför är att begreppen utbildning, undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och digitalisering förts in i läroplanen.

Förskolechefen blir nu rektor och barnskötare och förskollärares olika uppdrag och ansvar förtydligas ytterligare.


– I och med den nya läroplanen det blir ännu tydligare att förskolan är en viktig del i det svenska skolsystemet. Det tycker jag är mycket positivt. Det ligger också helt i linje med hur vi i Lilla Edets kommun tänker kring barn och elevers utbildning i ett 1–16-års-perspektiv, säger Marit Foss Fredriksson, verksamhetschef förskola.


Läs mer om den nya läroplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »