Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-02-08
Senast uppdaterad: 2018-02-08

Förskoleklass blir obligatorisk

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklass obligatorisk i Sverige. Det innebär att skolplikten har utökats och gäller nu från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller 6 år.

Innehållet i förskoleklassen som sådan är inte förändrat, utan ändringen avser endast huruvida förskoleklassen kan väljas bort eller inte. Syftet med ändringen av Skollagen är att öka likvärdigheten. Det vill säga att alla elever, oavsett var hen bor och har för sociala och ekonomiska hemförhållanden, ska få en utbildning av hög kvalitet.Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per läsår och ska följa grundskolans läsårstider. I Lilla Edets kommun kommer förskoleklassens schema vara fördelat över fem dagar per vecka, måndag till fredag. Längden på förskoleklassens dagar kommer att motsvara grundskolans årskurs 1. Totalt omfattar förskoleklassen 16 timmar per vecka. Eleverna i förskoleklass kommer att serveras skolmåltider och de som har minst två km till skolan har rätt till skolskjuts.Ytterligare information och inbjudan till informationsmöte för vårdnadshavare som har barn som fyller 6 år 2018 kommer på posten inom kort.Läs mer om förskoleklass här.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »