Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-01-15
Senast uppdaterad: 2021-01-15

Första omgången vaccineringen klar inom kommunal hälso- och sjukvård

Från vänster: Mari Jershed, Karin Arnoldsson, Ann-Christin Sädås, Malin Persson och Sofia Ottosson, några av kommunens sjuksköterskor och som deltagit i arbetet med att vaccinera.

6 januari, på trettondagen, startade vaccinationen på kommunens särskilda boenden. Och idag har samtliga av de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvårdsom tackat ja till vaccin vaccinerats.

— Tack vare god planering och förberedelser har vaccineringen gått otroligt bra. Det har varit en intensiv period men också ett mycket roligt uppdrag då vaccinet varit efterlängtat. Alla som vi kommit till har varit så glada och tacksamma, det har varit värt allt slit, säger Karin Arnoldsson, tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska.


Kommunen har valt att organisera vaccineringen med hjälp av tre team, med två sjuksköterskor i varje tema. Detta för att kunna vara så effektiva som möjligt vid vaccinationstillfället. Vaccinet kräver nämligen speciell hantering och har en tidsgräns.


— För oss var det viktigt att när väl vaccinet skulle komma att vi skulle kunna köra igång direkt. Vi har därför i god tid frågat alla vilka som vill ha vaccination, och vilka som är lämpliga att vaccinera, men också stämt av och planerat vilka som ska vaccineras utifrån aktuella provsvar gällande vissa mediciner. Vissa patienter kräver mer planering än andra. Förarbetet har varit A och O för att få detta att flyta på så bra som det gjort, säger Karin Arnoldsson.


— Alla kommunens sjuksköterskor har bidragit till vaccineringen på ett eller annat sätt och tack vare det goda samarbetet i gruppen har vi kunnat vaccinera alla snabbt, säger Malin Persson, enhetschef för kommunal hälso- och sjukvård.

Totalt har drygt 200 vaccinerats i patientens hem

— Utöver de som bor på särskilda boende har vi även vaccinerat alla inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, inom kommunens hela geografiska område. När vi gjort det här blir det verkligen påtagligt hur stor kommun en är rent geografiskt. Det har blivit många mil per bil, berättar Malin Persson.


I samband med att de personer som har hemsjukvård har vaccinerats har kommunen även erbjudit make och maka vaccination.


— Vi har valt att vaccinera dessa samtidigt så att de slipper ta sig till vårdcentralerna när vi ändå är hemma hos dem, avslutar Karin Arnoldsson.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »