Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-08-31
Senast uppdaterad: 2012-09-03

Framtiden börjar i klassrummet

Ipad
I början av september får alla elever och lärare i årskurs 7-9 på Tingbergsskolan och Fuxernaskolan tillgång till en iPad. Detta är uppstarten av projekt En-till-en (en dator per en elev).
 
Bakgrunden till en-till-en projektet är att rusta barnen med kunskaper inom informationsteknologin (IT). Vi ser att IT spelar en allt större roll i vårt samhälle. Krav på IT-kompetens ökar både i arbetslivet och i privatlivet. Miljön i skolan ska spegla den allt mer datoriserade verklighet som finns utanför skolans väggar. Med iPad som pedagogiskt verktyg kan lärare öka möjligheten att engagera och inspirera elever att lära, samtidigt som eleverna lär sig behärska den nya informationsteknologin.
 

Utdelning av iPads


Först med att dela ut iPads är Tingbergsskolans högstadium. Den 3 september välkomnas vårdnadshavare till skolan för att få information om och möjlighet att kvittera ut en iPad för elevens räkning. Den 5 september är det Fuxernaskolans tur, med ett liknande upplägg. Inbjudan och information om utdelningen har skickats direkt hem till respektive vårdnadshavare.
 
En-till-En projektet har som mål att:
  • öka elevernas lust att lära
  • öka elevernas måluppfyllelse och resultat
  • ge möjlighet till ett interaktivt lärande
  • ge möjlighet till ett ökat visuellt och auditivt lärande
  • utnyttja elevers intresse för IT
  • utveckla nya lärandemetoder och bredda elevernas kunskapsutveckling
 

Enkel att spåra och spärra


iPaden är personlig för varje elev och skulle den försvinna går den enkelt att både spåra och spärra. Det eliminerar stöldrisken eftersom iPaden då blir obrukbar.

Det är naturligtvis viktigt att iPadsen används på det sätt som det är tänkt, d.v.s. som ett pedagogiskt hjälpmedel. Därför kommer det under skoltid, via skolornas nätverk, vara möjligt att spärra olämpliga webbplatser.
 

Utbildning för lärarna


Som en naturlig del av IT-satsningen får lärarna vägledning och utbildning för att på bästa sätt använda iPads i utbildningen. En viktig framgångsfaktor är erfarenhetsutbyte lärare emellan. Med regelbundna ämneskonferenser kan lärarna tillsammans utveckla undervisningen med hjälp av nya tekniken.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »