Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-07-17
Senast uppdaterad: 2020-07-17

Fritt fram att bada i Bodasjön igen!

Nu har resultatet av badvattenproverna, som miljöenheten tagit i Bodasjön i Prässebo, kommit. Proverna visar att badvattenkvalitén åter är god. Därmed är det fritt fram att bada i Bodasjön igen.

Badvattenproverna som togs i Bodasjön förra veckan visade att badvattnet var otjänligt på grund av mycket höga halter av E. coli och Intestinala Enterokocker. Miljöenhetens bedömning var att det otjänliga badvattnet troligen berodde på det intensiva regn som kommit, vilket kan leda till att djurspillning spolas ut i sjön.

På grund av det otjänliga badvattnet avrådde miljöenheten från bad i Bodasjön tills vidare. Men den senaste provtagningen visar att badvattenkvalitén stabiliserats och åter är god. Så nu är det fritt fram att bada i Bodasjön i Prässebo igen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »