Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-02-10
Senast uppdaterad: 2015-02-10

Frukostmöte för företagare 17 februari

Spara pengar i ditt företag - kostandsfritt och opartiskt


Peggy Magnusson och Petter Bergman, de nya kommunala energi- och klimatrådgivararna kan hjälpa dig som företagare med råd och vägledning när det gäller frågor som rör energi och transporter. Ta reda på vad de kan erbjuda dig!

Handelsutveckling på gång


Ylva Laudon, handelsutvecklare i Lilla Edet presenterar sig och berättar vad som planeras inom handelsområdet den närmaste tiden.

Vad händer i Lödöse?


Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef i Lilla Edets kommun informerar - Vad händer i Lödöse? Nya bostäder? Handelsområde? Verksamhetområdet?

Frivilligarbetet i Lilla Edets kommun


Åsa Svanberg-Sand, samordnare, berättar vad frivilligarbetet innebär. Kan vi göra något gemensamt för att premiera det arbetet?

Mingla och lär känna andra företagare. Alla företag är välkomna, nya, gamla, blivande, intresserade. Kostnadsfritt. Vi bjuder på frukost och behöver därför en anmälan från dig till medborgarservice@lillaedet.se eller 0520-65 95 20 senast 13 februari.

Tid: kl 08:00
Plats: Folkets Hus, Lilla Edet
Arrangör: Lilla Edets kommun och Företagscentrum

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »