Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-05-06
Senast uppdaterad: 2015-05-06

Full fart under Skräpplockardagarna i förskolor och skolor

Årskurs 4-6 på Ryrsjöns skola plockar skräp under Skräpplockardagarna.

Håll Sverige Rents initiativ Skräpplockardagarna pågår under våren. Håll Sverige Rent arbetar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar med visionen om ett skräpfritt Sverige. I Lilla Edet var över 600 deltagare i förskolor och skolor med och plockade skräp under vecka 17 och 18. Några av dem var Ryrsjöns skola och Fågelstigens förskola.

Under vårt besök plockar eleverna i årskurs 4-6 på Ryrsjöns skola i diken och bland buskarna utefter gatan. Eleverna var ute en timme åt gången i omgångar under dagen. Efter skräpplockningen sorteras skräpet gemensamt av elever och lärare på skolgården.

— Eleverna som är med tycker det är kul. Nästa gång kastar de kanske inte på marken utan i papperskorgen när de ser var det annars hamnar, säger Nina Auinger Rippe, lärare på Ryrsjöns skola.

På Ryrsjöns skola är ämnet källsortering och om hur saker bryts ner ständigt aktuellt och arbetas med under hela året. Det diskuteras även vad för konsekvenser nedskräpning har på miljön. Det här är första året som skolan är anmäld till Skräpplockardagarna men andra aktiviteter på skolan har varit kopplade till samma ämne.

Enheten Fröna på Fågelstigens förskola plockar skräp under besöket.

Fågelstigens förskola


Barn och personal på Fågelstigens förskola är i full gång och plockar skräp när vi besöker dem. Barnens skräppåsar är på gång att bli fulla och de visar gärna upp allt de hittat. Förutom att plocka skräp under dagarna sjunger förskolan sånger, pratar närmiljö och vad som inte är okej att kasta i naturen. Temat finns även under resten av året. I år är det tredje gången som förskolan är med och plockar skräp.

— Det märks en skillnad på de barn som var med under första året. De är mera med på varför vi plockar och kommer ihåg vad det handlar om, säger Lotta Hyvlander på förskolan Fågelstigen.

Lotta Hyvlander fortsätter att berätta att Skräpplockardagarna är ett sätt för barnen att vara delaktiga och få möjligheten att påverka. Bland annat har barnen kommit med förslaget att göra flaggor av Håll Sverige Rents påsar som blir över. När de inte längre används kommer de slängas med en diskussion om hur de kastas och var.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »