Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2022-01-19
Senast uppdaterad: 2022-01-19

Fuxernaskolan årskurs 7-9 inför fjärr- och distansundervisning under perioden 20-25 januari

Bild på Fuxernaskolans högstadium

Bildningsnämndens ordförande har fattat beslut om att undervisningen för Lilla Edets kommuns grundskoleelever i årskurs 7 – 9, Fuxernaskolan, ska ske på distans under perioden 20-25 januari. Beslutet beror på personalbrist på grund av rådande restriktioner gällande covid-19. Lärare kan däremot undervisa via distans hemifrån.

Det innebär att Fuxernaskolans högstadieelever, från sitt hem har undervisning enligt sitt ordinarie schema, tillsammans med sina klasskamrater och lärare, men undervisningen bedrivs på distans via Teams.


Elever och vårdnadshavare har fått information via skolplattformen Unikum.


För elever från förskoleklass till årskurs 6 gäller undervisning på plats som vanligt.

Eleverna erbjuds skollunch för avhämtning

Högstadieeleverna erbjuds att hämta skollunch för avhämtning. Maten värmer man själv upp hemma.

Skollunch avhämtas under elevens ordinarie lunchtid enligt schema på någon av grundskolorna Fuxernaskolan, Tingbergsskolan, Strömsskolan eller på någon av förskolorna i Västerlanda, Hjärtum, Ryrsjön eller Nygård.


Om ni önskar lunch ska ni göra en anmälan om det. Gör anmälan om skollunch här.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »